Login

Register

Login

Register

תקנון אתר

אנא שים לב: חלק מתנאי השימוש של “פתרון מחלוקת” זה מכיל סעיף בוררות המחייב הפרעה לבסיס על בסיס אינדיבידואלי, ואוסר על תובענות תובענות ייצוגיות. זה משפיע על המחלוקות בין שניכם וברצונכם לפתור. על ידי קבלת תנאי שימוש אלה, אתה מסכים להיות כפוף לפי הוראות הבוררות. אנא קרא את זה בזהירות.

 

שים לב כי השימוש שלך ונגישות לשירותים שלנו (המפורטים להלן) כפופים לתנאים הבאים; אם אינך מסכים לכל האמור לעיל, אינך רשאי להשתמש או לגשת לשירותים באף אחד.

 

תנאי שימוש

תקנון

תקנון האתר:

האתר בו רכשת המוצר מופעל ע”י חברת “נטוורק טיים בע”מ” (להלן: “החברה“).

האתר אף משמש כפלטפורמת מידע, מכירת ציוד ורישום להדרכות מקצועיות, פתיחת קריאות שירות ועוד.

הזמנה באתר מהווה הסכמה לקבל ולנהוג ע”פ כללי התקנון.

תקנון האתר מהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון עתידי בין החברה או מי מטעמה לבינך.

השימוש באתר הוא “כמות שהוא” – as is.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

שמירה על סודיות המידע ופרטי משתמש:

במעמד הרכישה נדרשת למלא את פרטייך, מידע זה מועבר לחברה ונשמר אצלה.

החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר ומימוש הרכישה עם כל המשתמע מכך.

החברה נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע.

האתר לא יגלה לצדדים שלישיים פרטים אישיים שמסר המשתמש למעט במקרים של צו מרשות מוסמכת או כל מקרה של הפרת תנאי השימוש או לצרכים משפטיים ככל שיידרשו ע”פ דין.

על אף האמור לעיל מובהר בזאת כי העברת מידע באינטרנט עלולה להיקרא ולהילכד ע”י אחרים והחברה אינה אחראית לתקלה או/ו פריצה אשר תביא לחשיפת פרטי המשתמש ו/או מידע אחר אך תעשה ככל שבידה למנוע אותה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לביטול עסקה והשבת התמורה לצרכן במקרים הבאים:

טעות קולמוס בתיאור המוצר, חוסר במלאי, חוסר הסכמה עם הלקוח על אחד מתנאי העסקה ו/או המשלוח, אי-מענה של המשתמש בדרכי ההתקשרות שהזין, חוסר בפרטים חיוניים נוספים.

שירות לקוחות:

שירות הלקוחות של החברה ישמח לעמוד לרשותך ע”פ שעות הפעילות המפורטות באתר במספרי הטלפון של החברה ובאמצעות הדואר האלקטרוני.

מדיניות החלפת ו/או החזרת מוצרים ושירות

לקוח יקר:

המוצר אותו רכשת מיועד לשימוש פרטי ו\או מקצועי ונמכר בין היתר גם  לעסקים ו/או לנותני שירות בתחומים שונים . מסיבה זו, אין אנו חייבים לבטל עסקאות בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן, ובכל זאת בחרנו לשתף אותך במדיניות שלנו וזאת מתוך ראיה שירותית והתחייבותנו לכללי אמון הציבור:

  • א. החזרת מוצר תוך 45 יום מתאריך האספקה בלבד, באריזתו המקורית לרבות חלקים וכו’), בצירוף חשבונית הקנייה. יובהר כי לאחר 45 יום מיום האספקה לא ניתן לקבל החזר\זיכוי.
  • ב. למען הסר ספק: מוצרים נלווים לא יוחזרו לחברו ולא תינתן עבורם כל זיכוי\החזר תשלום
  • ג. ניתן יהיה להחזיר מוצר שאריזתו נפתחה, במידה ולא נגרם נזק למוצר ו\או לאריזתו.

אספקה: לא יינתן זיכוי על שליחת המוצר במידה והשליחה בוצעה (מוביל/דואר שליחים וכו’)- אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר אל הלקוח וחזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.

במידה ודרושה הובלה נוספת להחזרת המוצר הלקוח יישא בהוצאות משלוח חוזר.

מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצר שנרכש באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

עסקאות בכרטיסי אשראי: תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה עד 2.5% נוספים לדמי הביטול לעיל.

אופן החזרת התמורה ללקוח תהיה בהתאם לאמצעי התשלום בניכוי דמי הביטול ועמלות הסליקה במידה וקיימות.

מדיניות החלפת מוצרים:

המוצר מגיע עם אחריות יצרן לשנה, למעט מקרים בו ניזוק בכוונה ו\או נפילה ו\או שברים וכו’. המוצר יוחלף תוך 45 יום מתאריך קבלתו אצל המזמין, כאמור בתנאי שלא נפגם ושלא נעשה בו כל שימוש בצירוף חשבונית הקנייה של המוצר.

שמירת זכויות:

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את תקנון החלפת ו/או החזרת מוצרים בכל עת שתמצא לנכון.

מדיניות החלפת ו/או החזרת מוצרים זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.

סמכות שיפוט:

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בראשון-לציון, תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

תשומת לבך לעובדה כי השימוש והנגישות לשירותים שלנו (המפורטים להלן) כפופים לתנאים הבאים; אם אינך מסכים לכל האמור לעיל, אינך רשאי להשתמש או לגשת לשירותים באף אחד.

 

תקנון כוכבים

האתר בו רכשת המוצר מופעל ע”י חברת “באלי (א.ג סחר) בע”מ” (להלן: “החברה“).

האתר אף משמש כפלטפורמת מידע ושירות ועוד.

הזמנה באתר מהווה הסכמה לקבל ולנהוג ע”פ כללי התקנון.

תקנון האתר מהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון עתידי בין החברה או מי מטעמה לבינך.

השימוש באתר הוא “כמות שהוא” – as is.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

שמירה על סודיות המידע ופרטי משתמש:

במעמד הרכישה נדרשת למלא את פרטייך, מידע זה מועבר לחברה ונשמר אצלה.

החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר ומימוש הרכישה עם כל המשתמע מכך.

החברה נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע.

האתר לא יגלה לצדדים שלישיים פרטים אישיים שמסר המשתמש למעט במקרים של צו מרשות מוסמכת או כל מקרה של הפרת תנאי השימוש או לצרכים משפטיים ככל שיידרשו ע”פ דין.

על אף האמור לעיל מובהר בזאת כי העברת מידע באינטרנט עלולה להיקרא ולהילכד ע”י אחרים והחברה אינה אחראית לתקלה או/ו פריצה אשר תביא לחשיפת פרטי המשתמש ו/או מידע אחר אך תעשה ככל שבידה למנוע אותה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לביטול עסקה והשבת התמורה לצרכן במקרים הבאים:

טעות קולמוס בתיאור המוצר, חוסר במלאי, חוסר הסכמה עם הלקוח על אחד מתנאי העסקה ו/או המשלוח, אי-מענה של המשתמש בדרכי ההתקשרות שהזין, חוסר בפרטים חיוניים נוספים.

שירות לקוחות:

שירות הלקוחות של החברה ישמח לעמוד לרשותך ע”פ שעות הפעילות המפורטות באתר במספרי הטלפון של החברה ובאמצעות הדואר האלקטרוני.

 מדיניות “תוכנית הכוכבים”

אנו אתר המכירות היחיד בישראל שמאפשר ללקוח לקבל כסף חזרה על כל קניה וקניה שהוא מבצע באתר, באופן שעל כל קניה בסך מצטבר מעל 100 ₪ יזוכה הלקוח בחמש (5) אחוז צבירה של נקודות לרכישה הבאה שיבצע באתר.

אנו מאפשרים להמיר את הנקודות אפילו למוצר בעל מחיר נמוך יותר או לחילופין גבוהה יותר . כמובן שבעת ששווי המוצר הנבחר הנו באותו סכום שצבר הלקוח ברכישותיו באתר יקבל אותו הלקוח ללא עלות תוך ניצול מלוא נקודות הזכות שצבר עד אותה רכישה, למעט תשלום דמי משלוח (שאינו כלול ב(תוכנית הכוכבים”).

יובהר כי אין כל חובה לממש את כל הכוכבים בפעם אחת אלא ניתן לממש את הכוכבים בחלקים שונים, אולם יובהר כי תוכנית “צבירת הכוכבים” תופעל ו\או תמשך אך ורק מכמות של 100 כוכבים ומעלה.

מדיניות החלפת ו/או החזרת מוצרים ושירות

לקוח יקר:

המוצר אותו רכשת מיועד לשימוש פרטי ו\או מקצועי ונמכר בין היתר גם  לעסקים ו/או לנותני שירות בתחום הקוסמטיקה והאסתטיקה . מסיבה זו, אין אנו חייבים לבטל עסקאות בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן, ובכל זאת בחרנו לשתף אותך במדיניות שלנו וזאת מתוך ראיה שירותית והתחייבותנו לכללי אמון הציבור:

  • א. החזרת מוצר תוך 14 יום מתאריך האספקה בלבד, באריזתו המקורית בצירוף חשבונית הקנייה. יובהר כי לאחר 45 יום מיום האספקה לא ניתן לקבל החזר\זיכוי.
  • ב. ניתן יהיה להחזיר מוצר שאריזתו נפתחה, במידה ולא נגרם נזק למוצר ו\או לאריזתו.

אספקה: לא יינתן זיכוי על שליחת המוצר במידה והשליחה בוצעה (מוביל/דואר שליחים וכו’)- אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר אל הלקוח וחזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.

במידה ודרושה הובלה נוספת להחזרת המוצר הלקוח יישא בהוצאות משלוח חוזר.

מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצר שנרכש באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

עסקאות בכרטיסי אשראי: תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה עד 2.5% נוספים לדמי הביטול לעיל.

אופן החזרת התמורה ללקוח תהיה בהתאם לאמצעי התשלום בניכוי דמי הביטול ועמלות הסליקה במידה וקיימות.

משלוחים והזמנות:

* זמן אספקת המשלוחים הוא 1-4 ימי עסקים עד הבית לכל הארץ, ישנם מוצרים שזמן האספקה שלהם הוא עד 12 ימי עסקים (ללא שישי שבת), בתיאור המוצר רשום מהו זמן האספקה של המוצר הספציפי בו אתם מעוניינים. יומיים לפני הגעה תקבלו הודעה לנייד שהשליח בדרך אליכם וכחצי שעה לפני ההגעה ליעד השליח יתקשר לתיאום עם הלקוח/ה.
* במוצרי עלי אקספרס, אמזון ואיביי שנמצאים באתר זמן המשלוח הוא עד 3 שבועות

* לברורים ושירות לקוחות תוכלו ליצור קשר במייל או בנייד או בווטסאפ – 053-4313173

* שירות לקוחות – 072-2160903 המשמש כמענה ללקוחותינו בין השעות 09:30 – 19:30

* איסוף עצמי ברחוב צבי ברגמן 18 (א”ת סגולה) פתח תקווה 09:30 – 19:30, הגעה לאיסוף בתיאום.

מדיניות החלפת מוצרים:

יודגש כי החברה אינה לוקחת כל אחריות לגבי המוצר הנרכש באתר.

שמירת זכויות:

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את תקנון החלפת ו/או החזרת מוצרים בכל עת שתמצא לנכון.

מדיניות החלפת ו/או החזרת מוצרים זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.

סמכות שיפוט:

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בראשון-לציון, תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

Call Now Button
WhatsApp chat
דילוג לתוכן